0700 17 317

Гореща линия за поръчки

Откога съществуват прозорците

Още 4000 г. пр. н. е. жилищата в Персеполис имали на стените си отвори, наподобяващи прозорци.
Дворците на цар Минос на о-в Крит пък имали прозорци с каси и крила. Атриумите в Гърция били разкрасявани с прозорци, гледащи вътрешните дворове. През l-ви в. от н. е. римляните използвали прозорци с остъкляване. В по-ново време – около 1800 г. започва и производството на прозоречни стъкла с по-големи размери. Днес прозорецът е необходимост.